Waarom Afrikaners bo uitkom

HOOR HOOR !!!!!


    

        

  Prof Coetzee se antwoord oor waarom die Afrikaner bo uitkom : 
  
  
Baie mense beskou blykbaar diefstal en roof as heel aanvaarbaar, jy moet   
net beweer jy was daartoe gedryf deur honger, gebrek, apartheid of die     
waan dat jou oer-voorouers onderdruk was..                                 
Laat ons dus maar vandag oor ‘n paar sake reguit praat:                    
 
                                                                            
‘n Mens steel nie omdat jy honger of arm is nie – jy steel omdat jy skelm is.                                                                        
 
 Niemand was nog ooit in hierdie land so volledig onderdruk soos die   
 Afrikaner na die Tweede Vryheidsoorlog nie.                                 
                                                                            
Ons voorouers wat die oorlog en die konsentrasiekampe oorleef het, het na  
 
 die doodse leegheid van vernietigde plase teruggekeer – uitgehonger,       
hartseer en verpletter. Maar hulle het nie geroof en gemoor en gesteel     
nie. Hulle het met harde werk, deursettingsvermoë en swaarkry so presteer  
 
 dat hulle weldra nie net hulleself nie, maar ook hulle huidige             
onderdukkers, goed kon versorg.                                            
 
                                                                            
Toe hulle kinders in Engelse skole gestop is en gestraf is as hulle dit    
 
 durf waag het om Afrikaans te praat, het hulle nie klippe gegooi en skole   
 afgebrand en geweld gepleeg nie.                                           
Hulle het hard geleer, hulle eie CVO -skole gestig en uiteindelik bo       
uitgekom sodat die Afrikaner vandag vir niemand op akademiese,             
tegnologiese of wetenskaplike gebied terug hoef te staan nie.              
 
                                                                            
‘n Mens moor nie omdat jy voorheen benadeel is of omdat jou werkgewer jou  
 
 nie tederlik genoeg behandel nie – ‘n mens moor omdat jy ‘n barbaar is wat 
nie verdien om deel van die samelewing te wees nie.                        
 
                                                                            
Na die Tweede Vryheidsoorlog het Afrikanermynwerkers absoluut geen regte   

gehad nie en moes hulle hulle gesinne met minder as ‘n hongerloon probeer     
 onderhou. Maar hulle het nie bejaardes gaan doodmartel en gesinne           
 uitgemoor nie.                                                             
                                                                          
‘n Mens word nie ‘n agtergeblewene omdat iemand anders nie genoeg vir jou  
 
 doen nie. ‘n Mens word ‘n agterblyer omdat jy nie presteer nie. Niemand     
 het die Afrikaner na die Tweede Vryheidsoorlog vooruit gehelp nie – ons     
 het self gewerk en volhard om sukses te behaal.                             
                                                                            
En elke ding wat ons het, het ons verwerf.                                 
                                                                          
As alles altyd vir jou verkeerd loop sodat jy voel jy maak nooit enige     
vordering nie, is dit dalk ‘n goeie gedagte om op te hou soek wie anders   
as jy self vir al jou ellende verantwoordelik is. Ruk jou reg en presteer  
 
 jouself in die voorspoed in.                                               
                                                                          
En dit geld vir ons eie mense ook. Net ons eie werk, prestasie en geloof   
gaan bepaal of ons as agterblyers in die vergetelheid gaan wegsink en of   
ons weer as trotse, beskaafde, gerespekteerde volk sal opstaan.            
 
                                                                            
Selfs in die nuwe Suid-Afrika is daar steeds geleenthede vir vindingryke,  
 
 geesdriftige mense wat bereid is om hard te werk en vir hulleself ‘n       
toekoms los te spook.                                                      
 
                                                                            
Mag die Afrikaner nooit pateties raak nie ….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *